Plens ordinària dimecres 15 de maig de 2024

Durada: 01:35:53
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovar l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària del ple celebrada el dia 17 d'abril de 2024.
  00:00:21 Sense intervencions
2 Donar compte dels decrets de l'alcaldia emesos des de la darrera sessió ordinària.
  00:00:35 2 Intervencions
3 Sorteig membres de la mesa amb motiu de les eleccions europees.
  00:00:56 2 Intervencions
4 Dictamen de delegació competències de contractació a favor de la Junta de govern.
  00:02:46 4 Intervencions
5 Dictamen d'aprovació inicial del projecte de reforma de la piscina municipal.
  00:07:16 6 Intervencions
6 Dictamen adjudicació per concessió del servei d'abastament d'aigua.
  00:24:08 4 Intervencions
7 Dictamen d'aprovació de la minuta del conveni de gestió de la Xarxa de Biblioteques municipals.
  00:36:58 3 Intervencions
8 Dictamen d'aprovació del Pla d'actuació mandat (PAM).
  00:40:32 7 Intervencions
9 Dictamen d'aprovació definitiva del PDU delimitació franges del municipi.
  00:50:47 4 Intervencions
10 Afers sobrevinguts amb caràcter d'urgència.
  00:52:48 Sense intervencions
11 Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació).
  00:52:53 Sense intervencions
12 Precs i preguntes.
  00:53:18 Sense intervencions
12.1 Projectes instal·lacions de plaques solars en edificis municipals.
  00:53:38 8 Intervencions
12.2 Execució dels treballs de neteja de les franges forestals del nucli urbà.
  01:03:42 2 Intervencions
12.3 Activitats de la setmana de la Gent Gran.
  01:04:19 9 Intervencions
12.4 Casal esportiu.
  01:18:01 6 Intervencions
12.5 Bonificacions ICIO per instal·lació de plaques solars.
  01:24:30 1 Intervenció
12.6 Informació sobre les reclamacions dels veïns i veïnes per la disconformitat en la instal·lació de les caixes de fibra òptica.
  01:29:43 7 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:35:54 Sense intervencions