Plens ordinària dimecres 31 de gener de 2024

Durada: 01:31:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
1 Reconèixer aquesta sessió com a ordinària.
  00:00:50 1 Intervenció
2 Aprovar l'esborrany de les actes: ordinària de 15.11.2023 i extraordinària de 28.12.2023.
  00:01:06 1 Intervenció
3 Donar compte dels decrets de l'alcaldia des del 4 de novembre de 2023 al 26 de gener de 2024.
  00:06:20 6 Intervencions
4 Aprovació provisional PEU activitat extractiva "El Salat"
  00:08:55 3 Intervencions
5 Aprovació de la validació del text refós de la modificació puntual núm. 4 del POUM
  00:13:03 4 Intervencions
6 Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 5 del POUM
  00:15:53 4 Intervencions
7 Aprovació conveni urbanístic en l'àmbit de PMU 2 Can Fatjó
  00:21:20 6 Intervencions
8 Aprovació inicial del projecte d'aerotèrmia de l'IE Barnola
  00:29:13 6 Intervencions
9 Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la sequera
  00:35:31 5 Intervencions
10 Aprovació inicial del reglament de funcionament del punt d'informació juvenil i casal de joves "El Refugi"
  00:41:36 5 Intervencions
11 Aprovació del compte de gestió recaptatòria 2023
  00:44:17 4 Intervencions
12 Afers sobrevinguts amb caràcter d'urgència
  00:46:15 Sense intervencions
12.1 Moció pel desdoblament integral de la C55 entre Manresa i Abrera
  00:47:14 6 Intervencions
13 Intervencions del públic assistent (art. 7 del R. Participació)
  01:02:51 2 Intervencions
14 Precs i preguntes
  01:03:10 35 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:31:34 Sense intervencions